เหล็กแผ่น

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่น คือ เหล็กที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบแบน มีหลายขนาดและความหนา สามารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ จัดว่าเป็นอีก 1 วัสดุหลักที่มีความสำคัญในในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นลาย และแผ่นเพลท ตัด เจาะ เป็นต้น

แผ่นเพลท ตัด เจาะ (Perforated steel sheet)

เหล็กแผ่นลาย (Steel checkered plate)

เหล็กแผ่นดำ (Hot rolled steel plate)