เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน (Square Bar)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/8 นิ้ว

3.2

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1/2 นิ้ว

4.2

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 5/8 นิ้ว

12

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/4 นิ้ว

17

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 นิ้ว

30.7

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 1/4 นิ้ว

49

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 1/2 นิ้ว

68

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 2 นิ้ว

118