เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Steel Square Pipes)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.0 mm.

4.84

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.1 mm.

4.7

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 mm.

5.65

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.8 mm.

7.5

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.0 mm.

7.6

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.1 mm

7.4

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.2mm

7.4

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.0mm

12.2

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.5mm

15.4

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.2mm

6.2

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.2 mm.

10.5

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 mm.

18.51

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.3 mm.

27.4

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.2 mm.

54.5

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 3.2 mm.

82