หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: อุปกรณ์ประปา

อุปกรณ์ประปา (Plumbing Equipment)

ท่อประปา มีหลายประเภท ได้แก่ เหล็กท่อประปา (Galvanized Pipe) ท่อประปาสังกะสี (ท่อประปาซิงค์) และอุปกรณ์ประปา ซึ่งทางเรามีจัดจำหน่ายทั้ง 3 ประเภทนี้ ท่อประปาเหมาะกับการใช้ในงานได้หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น งานท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง หรือใช้เป็นเสาสำหรับทำป้าย ทำรั้ว เป็นต้น

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

ข้องอประปา 90 1/2 นิ้ว

ข้องอประปา 90 3/4 นิ้ว

ข้องอประปา 90 1 นิ้ว

ข้องอประปา 90 1 1/2 นิ้ว

ข้องอประปา 90 2 1/2 นิ้ว

ข้องอประปา 90 3 นิ้ว

ข้องอประปา 90 4 นิ้ว

ข้องอประปา 45 3/4 นิ้ว

ข้องอประปา 45 1 นิ้ว

ข้องอประปา 45 1 1/4 นิ้ว

ข้องอประปา 45 1 1/2 นิ้ว

ข้องอประปา 45 2 นิ้ว

ข้องอประปา 45 3 นิ้ว

ข้องอประปา 45 6 นิ้ว