เหล็กคุณภาพ

เต็มทุกเส้น มั่นใจทุกงาน

จำหน่ายเหล็กดี มีมาตรฐาน ทุกประเภท

SB Steel จำหน่ายเหล็กหลายประเภท เช่น เส้นก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กตะแกรงและตาข่าย เหล็กแผ่น ท่อประปา โดยคัดเลือกเฉพาะเหล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในราคาย่อมเยาสมเหตุสมผล พร้อม QC ให้อย่างดีก่อนจัดส่ง