หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กรางพับ

เหล็กรางพับ (Light Channel)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กรางพับ 45 x 38 x 38 x 2.5 mm.

13

เหล็กรางพับ 75 x 38 x 38 x 3.0 mm.

20

เหล็กรางพับ 75 x 38 x 38 x 4.0 mm.

26

เหล็กรางพับ 100 x 50 x 50 x 4.0 mm.

35

เหล็กรางพับ 110 x 50 x 50 x 3.0 mm.

28

เหล็กรางพับ 125 x 50 x 50 x 3.0 mm.

30

เหล็กรางพับ 125 x 50 x 50 x 6.0 mm.

56

เหล็กรางพับ 125 x 65 x 65 x 5.0 mm.

55

เหล็กรางพับ 125 x 65 x 65 x 6.0 mm.

64

เหล็กรางพับ 200 x 50 x 50 x 3.0 mm.

41

เหล็กรางพับ 200 x 75 x 75 x 4.0 mm.

63

เหล็กรางพับ 300 x 50 x 50 x 3.0 mm.

55