หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาว (Cold Drawn Bar)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กเพลาขาว 3/8 นิ้ว

3.3

เหล็กเพลาขาว 1/2 นิ้ว

6.3

เหล็กเพลาขาว 5/8 นิ้ว

10

เหล็กเพลาขาว 3/4 นิ้ว

13.5

เหล็กเพลาขาว 7/8 นิ้ว

19

เหล็กเพลาขาว 1 นิ้ว

25

เหล็กเพลาขาว 1 1/4 นิ้ว

38

เหล็กเพลาขาว 1 1/2 นิ้ว

55

เหล็กเพลาขาว 1 3/4 นิ้ว

77

เหล็กเพลาขาว 2 นิ้ว

100

เหล็กเพลาขาว 2 1/2 นิ้ว

155