หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กตัวซี 3 นิ้ว x 1.6 มม. มอก.

13.3

เหล็กตัวซี 3 นิ้ว x 1.8 มม. มอก.

14.47

เหล็กตัวซี 3 นิ้ว x 2.0 มม. มอก.

15.8

เหล็กตัวซี 3 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

17.8

เหล็กตัวซี 4 นิ้ว x 1.6 มม. มอก.

16

เหล็กตัวซี 4 นิ้ว x 1.8 มม. มอก.

18

เหล็กตัวซี 4 นิ้ว x 2.0 มม. มอก

19.8

เหล็กตัวซี 4 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

22.3

เหล็กตัวซี 4 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

30

เหล็กตัวซี 5 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

25

เหล็กตัวซี 5 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

33.5

เหล็กตัวซี 6 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

27.2

เหล็กตัวซี 6 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

37

เหล็กตัวซี 150 x 65 x 20 x 2.3 มม.

33

เหล็กตัวซี 150 x 65 x 20 x 3.2 มม.

42

เหล็กตัวซี 150 x 75 x 25 x 3.2 มม.

45

เหล็กตัวซี 200 x 75 x 20 x 3.2 มม.

51