หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: ท่อเหล็กดำ

ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กท่อดำ 1 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

10

เหล็กท่อดำ 1 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

14

เหล็กท่อดำ 1 1/4 นิ้ว x 2.3 มม.

12.8

เหล็กท่อดำ 1 1/4 นิ้ว x 3.2 มม.

17.5

เหล็กท่อดำ 1 1/2 นิ้ว x 2.3 มม.

14.5

เหล็กท่อดำ 1 1/2 นิ้ว x 3.2 มม.

20

เหล็กท่อดำ 2 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

18.2

เหล็กท่อดำ 2 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

25.5

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 1.8 มม.

19.3

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 2.0 มม.

22

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 2.3 มม.

23

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 2.5 มม.

27

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 2.8 มม.

29

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 3.2 มม.

32.1

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 4.0 มม.

40

เหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว x 4.5 มม.

45.1

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 1.8 มม.

22.2

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 2.0 มม.

25

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 2.3 มม. JIS

27

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 2.5 มม. JIS

32

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 2.8 มม.

34

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

38

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 4.0 มม.

47

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 4.5 มม.

53

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 5.0 มม.

57.8

เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว x 6.0 มม.

70

เหล็กท่อดำ 3 1/2 นิ้ว x 2.5 มม.

35.5

เหล็กท่อดำ 3 1/2 นิ้ว x 3.2 มม.

45

เหล็กท่อดำ 3 1/2 นิ้ว x 4.0 มม.

56

เหล็กท่อดำ 3 1/2 นิ้ว x 4.5 มม.

61

เหล็กท่อดำ 3 1/2 นิ้ว x 5.0 มม.

70

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 2.0 มม

32

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 2.3 มม

35

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 2.5 มม

42

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 2.8 มม

46

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 3.2 มม มอก.

48.5

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 4.0 มม

62

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 4.5 มม

68

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 5.0 มม

75.75

เหล็กท่อดำ 4 นิ้ว x 6.0 มม

89.39

เหล็กท่อดำ 5 นิ้ว x 3.2 มม

59.27

เหล็กท่อดำ 5 นิ้ว x 4.0 มม

74.25

เหล็กท่อดำ 5 นิ้ว x 4.5 มม มอก.

83.53

เหล็กท่อดำ 5 นิ้ว x 5.0 มม มอก.

91.84

เหล็กท่อดำ 5 นิ้ว x 6.0 มม มอก.

110.28

เหล็กท่อดำ 6 นิ้ว x 3.2 มม

76

เหล็กท่อดำ 6 นิ้ว x 4.5 มม

102

เหล็กท่อดำ 6 นิ้ว x 5.0 มม

111

เหล็กท่อดำ 6 นิ้ว x 6.0 มม มอก.

132