หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กแบน

เหล็กแบน (Flat Bars Steel)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 3.0 มม.

10.6

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 4.0 มม.

14.13

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 4.5 มม.

15.9

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 5.0 มม.

17.66

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 6.0 มม.

21.2

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 9.0 มม.

31.79

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 12 มม.

42.39

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 15 มม.

52.99

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 16 มม.

56.52

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 19 มม.

67.12

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 20 มม.

70.65

เหล็กแบน 3 นิ้ว x 25 มม.

88.31

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 3.0 มม.

14.13

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 4.0 มม.

18.84

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 4.5 มม.

21.2

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 6.0 มม.

28.26

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 9.0 มม.

42.39

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 10 มม.

47.1

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 12 มม.

56.52

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 15 มม.

70.65

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 19 มม.

89.49

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 20 มม.

94.2

เหล็กแบน 4 นิ้ว x 25 มม.

117.75

เหล็กแบน 5 นิ้ว x 6.0 มม.

35.33

เหล็กแบน 5 นิ้ว x 8.0 มม.

47.1

เหล็กแบน 5 นิ้ว x 9.0 มม.

52.99

เหล็กแบน 5 นิ้ว x 12 มม.

70.65

เหล็กแบน 6 นิ้ว x 3.0 มม.

21.2

เหล็กแบน 6 นิ้ว x 6.0 มม.

42.39

เหล็กแบน 6 นิ้ว x 9.0 มม.

63.59

เหล็กแบน 6 นิ้ว x 12 มม.

84.78