เหล็กไวด์แฟรงค์ WF

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กไวด์แฟรงค์ WF

เหล็กไวด์แฟลงจ์ (Wide Flange)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 100 x 50 x 5.0 x 7.0 มม. 6 เมตร

55.8

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 100 x 50 x 5.0 x 7.0 มม. 12 เมตร

111.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 150 x 75 x 5.0 x 7.0 มม. 6 เมตร

84

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 150 x 75 x 5.0 x 7.0 มม. 9 เมตร

126

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 150 x 75 x 5.0 x 7.0 มม. 12 เมตร

168

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 148 x 100 x 6.0 x 9.0 มม. 6 เมตร

126.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 148 x 100 x 6.0 x 9.0 มม. 9 เมตร

189.9

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 148 x 100 x 6.0 x 9.0 มม. 12 เมตร

253.2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 200 x 100 x 5.5 x 8.0 มม. 6 เมตร

127.8

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 200 x 100 x 5.5 x 8.0 มม. 9 เมตร

191.7

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 200 x 100 x 5.5 x 8.0 มม. 12 เมตร

255.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 194 x 150 x 6.0 x 9.0 มม. 6 เมตร

183.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 194 x 150 x 6.0 x 9.0 มม. 9 เมตร

275.4

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 194 x 150 x 6.0 x 9.0 มม. 12 เมตร

367.2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 250 x 125 x 6 x 9 มม. 6 เมตร

177.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 250 x 125 x 6 x 9 มม. 9 เมตร

266.4

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 250 x 125 x 6 x 9 มม. 12 เมตร

355.2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 300 x 150 x 6.5 x 9 มม. 6 เมตร

220.2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 300 x 150 x 6.5 x 9 มม. 9 เมตร

330.3

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 100 x 50 x 5.0 x 7.0 มม.12 เมตร

440.4

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 294 x 200 x 8 x 12 มม. 6 เมตร

340.8

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 294 x 200 x 8 x 12 มม. 9 เมตร

511.2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 294 x 200 x 8 x 12 มม. 12 เมตร

681.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 350 x 175 x 7 x 11 มม. 6 เมตร

297.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 350 x 175 x 7 x 11 มม. 9 เมตร

446.4

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 350 x 175 x 7 x 11 มม. 12 เมตร

595.2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 340 x 250 x 9 x 14 มม. 6 เมตร

478.2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 340 x 250 x 9 x 14 มม. 9 เมตร

717.3

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 400 x 200 x 8 x 13 มม. 6 เมตร

396

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 400 x 200 x 8 x 13 มม. 9 เมตร

594

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 400 x 200 x 8 x 13 มม. 12 เมตร

792

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 390 x 300 x 10 x 16 มม. 6 เมตร

642

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 390 x 300 x 10 x 16 มม. 9 เมตร

963

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 390 x 300 x 10 x 16 มม. 12 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 450 x 200 x 9 x 14 มม. 6 เมตร

456

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 450 x 200 x 9 x 14 มม. 9 เมตร

684

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 450 x 200 x 9 x 14 มม. 12 เมตร

912

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 440 x 300 x 11 x 18 มม. 6 เมตร

744

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 440 x 300 x 11 x 18 มม. 9 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 500 x 200 x 10 x 16 มม. 6 เมตร

537.6

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 500 x 200 x 10 x 16 มม. 9 เมตร

806.4

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 500 x 200 x 10 x 16 มม. 12 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 488 x 300 x 11 x 18 มม. 6 เมตร

768

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 488 x 300 x 11 x 18 มม. 9 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 488 x 300 x 11 x 18 มม. 12 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 600 x 200 x 11 x 17 มม. 6 เมตร

636

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 600 x 200 x 11 x 17 มม. 9 เมตร

954

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 600 x 200 x 11 x 17 มม. 12 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 588 x 300 x 12 x 20 มม. 6 เมตร

906

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 588 x 300 x 12 x 20 มม. 9 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 588 x 300 x 12 x 20 มม. 12 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 700 x 300 x 13 x 24 มม. 6 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 700 x 300 x 13 x 24 มม. 9 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 700 x 300 x 13 x 24 มม. 12 เมตร

2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 800 x 300 x 14 x 26 มม. 6 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 800 x 300 x 14 x 26 มม. 9 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 800 x 300 x 14 x 26 มม. 12 เมตร

2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 900 x 300 x 16 x 28 มม. 6 เมตร

1

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 900 x 300 x 16 x 28 มม. 9 เมตร

2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 900 x 300 x 16 x 28 มม. 12 เมตร

2

เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) 340 x 250 x 9 x 14 มม. 12 เมตร

956.4