หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก (Annealing Wires)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

ลวดดำ ลวดผูกเหล็ก 2.5 kg

2.5

ลวดดำ ลวดผูกเหล็ก 2.7 kg

2.7