หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย DB (Deformed Dars)

จำหน่ายเหล็กข้ออ้อยแบบ SD40 ความยาว 10-12 เมตร ขนาดต่าง ๆ ได้แก่

  • 10 มม.
  • 12 มม.
  • 16 มม.
  • 20 มม.
  • 25 มม.
  • 28 มม.
  • 32 มม.

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กข้ออ้อย SD40 10 mm.10 เมตร

6.16

เหล็กข้ออ้อย SD40 12 มม. 10 เมตร

8.88

เหล็กข้ออ้อย SD40 12 มม. 12 เมตร

10.656

เหล็กข้ออ้อย SD40 16 มม. 10 เมตร

15.78

เหล็กข้ออ้อย SD40 16 มม. 12 เมตร

18.936

เหล็กข้ออ้อย SD40 20 มม. 10 เมตร

24.66

เหล็กข้ออ้อย SD40 20 มม. 12 เมตร

29.592

เหล็กข้ออ้อย SD40 25 มม. 10 เมตร

38.53

เหล็กข้ออ้อย SD40 25 มม. 12 เมตร

46.236

เหล็กข้ออ้อย SD40 28 มม. 10 เมตร

48.34

เหล็กข้ออ้อย SD40 28 มม. 12 เมตร

58.008

เหล็กข้ออ้อย SD40 32 มม. 10 เมตร

63.13

เหล็กข้ออ้อย SD40 32 มม. 12 เมตร

75.756

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Steel Bars : DB) เป็นเหล็กเส้นที่ลักษณะเป็นครีบและบั้ง (ปล้อง) บางครั้งจึงมีคนเรียกว่า เหล็กอ้อยหรือเหล็กบั้ง มีคุณสมบัติเรื่องแรงยึดเกาะให้เหล็กกับคอนกรีตได้ดีมากขึ้น ช่วยรับน้ำหนักได้ดีกว่า จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสร้างโดยทั่วไป งานทำถนน สะพาน เสาตอม่อ อาคาร คอนโดมิเนียม บ้าน

การพิจารณาเลือกเหล็กข้ออ้อย

ลักษณะของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ควรพิจารณาดังนี้

  • มีพื้นผิวที่เรียบ
  • ปล้องหรือบั้งควรมีระยะที่สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น บั้งฝั่งตรงกันข้ามกันควรมีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน
  • ต้องไม่มีรอยตำหนิ รอยสนิมขุม รอยปริหรือแตกร้าว

เหล็กข้ออ้อยคุณภาพดีจาก SB Steel

ที่ SB Steel เป็นเหล็กข้ออ้อยเกรด SD40 (มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4000 ksc.) มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่จำหน่ายอยู่ระหว่าง 10-32 มิลลิเมตร ทั้งความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร