หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กเส้นกลม SR24 6 มม.

2.22

เหล็กเส้นกลม SR24 9 มม.

4.99

เหล็กเส้นกลม SR24 12 มม.

8.88

เหล็กเส้นกลม SR24 15 มม.

13.87

เหล็กเส้นกลม SR24 19 มม.

22.26

เหล็กเส้นกลม SR24 25 มม.

38.53