หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: ปลอกเสา

ปลอกเสา (Stirrup Steel)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

ปลอกเสา 10 x 10 cm. x 6 มม.

0.1

ปลอกเสา 10 x 15 cm. x 6 มม.

0.12

ปลอกเสา 10 x 20 cm. x 6 มม.

0.14

ปลอกเสา 10 x 25 cm. x 6 มม.

0.17

ปลอกเสา 10 x 30 cm. x 6 มม.

0.19

ปลอกเสา 10 x 35 cm. x 6 มม.

0.21

ปลอกเสา 15 x 15 cm. x 6 มม.

0.14

ปลอกเสา 15 x 20 cm. x 6 มม.

0.17

ปลอกเสา 15 x 25 cm. x 6 มม.

0.19

ปลอกเสา 15 x 30cm. x 6 มม.

0.21

ปลอกเสา 15 x 35 cm. x 6 มม.

0.23

ปลอกเสา 15 x 45 cm. x 6 มม.

0.28

ปลอกเสา 15 x 55 cm. x 6 มม.

0.32

ปลอกเสา 20 x 20 cm. x 6 มม.

0.19

ปลอกเสา 20 x 35 cm. x 6 มม.

0.24

ปลอกเสา 20 x 40 cm. x 6 มม.

0.28

ปลอกเสา 20 x 45 cm. x 6 มม.

0.3

ปลอกเสา 25 x 25 cm. x 6 มม.

0.23

ปลอกเสา 25 x 55 cm. x 6 มม.

0.37

ปลอกเสา 10 x 10 cm. x 9 มม.

0.23

ปลอกเสา 10 x 25 cm. x 9 มม.

0.38

ปลอกเสา 10 x 35 cm. x 9 มม.

0.49

ปลอกเสา 15 x 15 cm. x 9 มม.

0.34

ปลอกเสา 15 x 30 cm. x 9 มม.

0.5

ปลอกเสา 15 x 35 cm. x 9 มม.

0.55

ปลอกเสา 15 x 45 cm. x 9 มม.

0.65

ปลอกเสา 15 x 55 cm. x 9 มม.

0.75

ปลอกเสา 20 x 20 cm. x 9 มม.

0.44

ปลอกเสา 20 x 45 cm. x 9 มม.

0.68

ปลอกเสา 25 x 25 cm. x 9 มม.

0.54

ปลอกเสา 30 x 60 cm. x 9 มม.

0.96