หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: ตะแกรงสาน

ตะแกรงสาน (Crimped Wire Mesh)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

ตะแกรงสาน no.8 #1 1/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.8 #1 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.8 #2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.8 #2 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.8 #3 นิ้ว

ตะแกรงสาน no. 9 #1 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.9 #1 1/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.9 #1 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no. 9 #2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.9 #2 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no. 9 #3 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.10 #3/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.10 #1 1/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.10 #1 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.10 #1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.11 #1 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.11 #2 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.12 #1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.12 #3/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.12 #1 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.12 #1 1/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.12 #1 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.12 #2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.13 #1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.13 #3/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.13 #1 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.13 #1 1/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.13 #1 1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.14 #1/2 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.14 #3/4 นิ้ว

ตะแกรงสาน no.14 #1 นิ้ว