หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

ตะแกรงเหล็กฉีก x S31 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.2 mm.

7.01

ตะแกรงเหล็กฉีก x S32 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.6 mm.

12.5

ตะแกรงเหล็กฉีก x S33 4 ฟุต x 8 ฟุต x 2.3 mm.

26.8

ตะแกรงเหล็กฉีก x S41 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.6 mm.

6.78

ตะแกรงเหล็กฉีก x S42 4 ฟุต x 8 ฟุต x 2.3 mm.

12.2

ตะแกรงเหล็กฉีก x S43 4 ฟุต x 8 ฟุต x 3.2 mm.

23.8

ตะแกรงเหล็กฉีก x S51 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.6 mm.

7.46

ตะแกรงเหล็กฉีก x S52 4 ฟุต x 8 ฟุต x 2.3 mm.

12.9

ตะแกรงเหล็กฉีก x S53 4 ฟุต x 8 ฟุต x 3.2 mm.

23.9

ตะแกรงเหล็กฉีก S-6 4 ฟุต x 8 ฟุต x 2.3 mm.

13.48

ตะแกรงเหล็กฉีก x S61 4 ฟุต x 8 ฟุต *2.3 mm.

9.48

ตะแกรงเหล็กฉีก x S62 4 ฟุต x 8 ฟุต x 3.2 mm.

17.6

ตะแกรงเหล็กฉีก x S63 4 ฟุต x 8 ฟุต x 4.5 mm.

30.9

ตะแกรงเหล็กฉีก x S71 4 ฟุต x 8 ฟุต *2.3 mm.

7.52

ตะแกรงเหล็กฉีก x S72 4 ฟุต x 8 ฟุต *3.2 mm.

11.92

ตะแกรงเหล็กฉีก x S73 4 ฟุต x 8 ฟุต *4.5 mm.

21