หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: ตะแกรงไวร์เมช

ตะแกรงไวร์เมช (Steel Wire Mesh)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

WM 4.0 mm.20 x 20cm.2 x 25m.(ม้วน)

49.35

WM 4.0 mm.20 x 20cm.2 x 50m.(ม้วน)

98.7

WM 6.0 mm.20 x 20cm.2 x 25m.(ม้วน)

111.05