หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กแผ่นดำ

เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Plate)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.0 มม.

23

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.2 มม.

28

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.5 มม.

33

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.6 มม.

37

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 1.8 มม.

42

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 2.3 มม.

54

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 3.0 มม.

70

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 4.0 มม.

93

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 4.5 มม.

105

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 5.0 มม.

117

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 6.0 มม.

140

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 8.0 มม.

187

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 9.0 มม.

210

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 10 มม.

233

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 12 มม.

280

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 15 มม.

350

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 16 มม.

373

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 19 มม.

443

เหล็กแผ่นดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 20 มม.

467