หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กแผ่นลาย

เหล็กแผ่นลาย (Steel Checkered Plate)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 2.0 mm.

58

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 3.0 mm.

70

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 4.0 mm.

99

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 4.5 mm.

105

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 6.0 mm.

140

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 9.0 mm.

214

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 3.0 mm.(เกาหลี)

66

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 4.0 mm.(เกาหลี)

92

เหล็กแผ่นลาย 4 ฟุต x 8 ฟุต x 4.5 mm.(เกาหลี)

102