หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Angle Bar)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

ฉาก 25 x 25 x 3.0 mm.

6.7

ฉาก 25 x 25 x 5.0 mm.

10.6

ฉาก 30 x 30 x 3.0 mm.

8.2

ฉาก 30 x 30 x 5.0 mm.

13.1

ฉาก 40 x 40 x 3.0 mm.

11

ฉาก 40 x 40 x 4.0 mm.

14.5

ฉาก 40 x 40 x 5.0 mm.

17.7

ฉาก 40 x 40*6.0 mm.

21.1

ฉาก 50 x 50 x 3.0 mm.

14

ฉาก 50 x 50 x 4.0 mm.

18.4

ฉาก 50 x 50 x 5.0 mm.

22.6

ฉาก 50 x 50 x 6.0 mm.

26.6

ฉาก 65 x 65 x 5.0 mm.

30

ฉาก 65 x 65 x 6.0 mm.

35.5

ฉาก 65 x 65 x 8.0 mm.

46

ฉาก 75 x 75 x 6.0 mm.

41.1

ฉาก 75 x 75 x 9.0 mm.

59.8

ฉาก 75 x 75 x 12 mm.

78

ฉาก 90 x 90 x 10 mm. มอก.

79.8

ฉาก 90 x 90 x 12 mm. มอก.

95.4

ฉาก 100 x 100 x 7.0 mm.

64.2

ฉาก 100 x 100 x 10 mm.

89.4

ฉาก 100 x 100 x 12 mm.

106.8

ฉาก 120 x 120 x 8.0 mm.

88.2

ฉาก 130 x 130 x 9.0 mm.

107.4

ฉาก 130 x 130 x 12 mm.

140.4

ฉาก 130 x 130*15 mm.

172.8

ฉาก 150 x 150 x 12 mm.

163.8

ฉาก150 x 150 x 15 mm.

201.6

ฉาก 175 x 175 x 12 mm.

190.8

ฉาก 175 x 175 x 15 mm.

236.4

ฉาก 200 x 200 x 15 mm.

271.8

ฉาก 200 x 200 x 20 mm.

358.2