หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ (C-Channel)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กรางน้ำ 50 x 25 x 25 x 4.0 mm.

19.8

เหล็กรางน้ำ 75 x 40 x 5 x 7.0 mm.

41.4

เหล็กรางน้ำ 100 x 50 x 5 x 7.5 mm.

56.4

เหล็กรางน้ำ 125 x 65 x 6 x 8 mm.

80.4

เหล็กรางน้ำ 150 x 75 x 6.5 x 10 mm.

111.6

เหล็กรางน้ำ 150 x 75 x 9 x 12.5 mm.

144

เหล็กรางน้ำ 180 x 75 x 7 x 10.5 mm.

128.4

เหล็กรางน้ำ 200 x 80 x 7.5 x 11 mm.

147.6

เหล็กรางน้ำ 200 x 90 x 8 x 13.5 mm.

181.8

เหล็กรางน้ำ 250 x 90 x 9 x 13.0 mm.

207.6

เหล็กรางน้ำ 250 x 90 x 11 x 14.5 mm.

241.2

เหล็กรางน้ำ 300 x 90 x 9.0 x 13.0 mm.

228.6

เหล็กรางน้ำ 300 x 90 x 10 x 15.5 mm.

262.8

เหล็กรางน้ำ 300 x 90 x 12 x 16 mm.

291.6