หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กฉากพับ

พับฉากกกก

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กฉากพับ 65 x 45 x 5.0 mm.

21

เหล็กฉากพับ 70 x 40 x 5.0 mm.

24

เหล็กฉากพับ 70 x 45 x 5.0 mm.

26

เหล็กฉากพับ 75 x 75 x 3.0 mm.

20

เหล็กฉากพับ 75 x 50 x 3.0 mm.

17

เหล็กฉากพับ 100 x 50 x 4.0 mm.

27

เหล็กฉากพับ 184 x 40 x 6.0 mm.

60

เหล็กฉากพับ 190 x 55 x 6.0 mm.

66

เหล็กฉากพับ 225 x 75 x 8.0 mm.

108

เหล็กฉากพับ 134 x 52 x 6.0mm

50

เหล็กฉากพับ 140 x 90 x 6.0 mm.

62