หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กตัวซีพับ

ตัวซีพับ

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กตัวซีพับ 100 x 50 x 20 x 4.0mm

40

เหล็กตัวซีพับ 125 x 75 x 20 x 3.2 mm.

41

เหล็กตัวซีพับ 150 x 65 x 20 x 4.0 mm.

55

เหล็กตัวซีพับ 150 x 75 x 20 x 2.3 mm.

35

เหล็กตัวซีพับ 175 x 45 x 25 x 4.0 mm.

53

เหล็กตัวซีพับ 200 x 75 x 20 x 4.5 mm.

76

เหล็กตัวซีพับ 200 x 75 x 25 x 3.2 mm.

52

เหล็กตัวซีพับ 200 x 75 x 25 x 4.5 mm.

88