เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์

ตัวซีพับ

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 1.6 mm.

12.5

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 2.3 mm.

16.5

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 1.6 mm.

13.5

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 2.0 mm.

17.5

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 2.3 mm.

20.5

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 3.2 mm.

28.5