เหล็กกล่องแบน กัลวาไนซ์

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กกล่องแบน กัลวาไนซ์

เหล็กกล่องแบน (Steel Rectangular Pipes)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.0 mm.

6

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.2 mm.

7.5

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 mm.

8.7

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.6 mm.

9.8

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.0 mm.

10.46

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.2 mm.

11.6

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.8 mm.

18.5

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.3 mm.

20.5

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.2 mm.

15.19

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.5 mm.

17.9

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.8 mm.

21

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.0 mm.

23

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 mm.

27

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 5 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 mm.

33

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.8 mm.

28.3

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 mm.

37.5

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.8 mm.

10.5

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.0 mm.

12.2

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.5 mm.

13.3

เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.

19