หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กเอชบีม HB

เอชบีม (H-Beam)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 100 x 100 x 6.0 x 8 มม. 6 เมตร

103.2

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 100 x 100 x 6.0 x 8 มม. 9 เมตร

154.8

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 100 x 100 x 6.0 x 8 มม. 12 เมตร

206.4

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 125 x 125 x 6.5 x 9 มม. 6 เมตร

142.8

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 125 x 125 x 6.5 x 9 มม. 9 เมตร

214.2

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 125 x 125 x 6.5 x 9 มม. 12 เมตร

285.6

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 150 x 150 x 7.0 x 10 มม. 6 เมตร

189

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 150 x 150 x 7.0 x 10 มม. 9 เมตร

283.5

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 150 x 150 x 7.0 x 10 มม. 12 เมตร

378

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. 6 เมตร

241.2

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. 9 เมตร

361.8

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. 12 เมตร

482.4

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 200 x 200 x 8.0 x 12 มม. 6 เมตร

299.4

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 200 x 200 x 8.0 x 12 มม. 9 เมตร

449.1

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 200 x 200 x 8.0 x 12 มม. 12 เมตร

598.8

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 250 x 250 x 9.0 x 14 มม. 6 เมตร

434.4

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 250 x 250 x 9.0 x 14 มม. 9 เมตร

651.6

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 250 x 250 x 9.0 x 14 มม. 12 เมตร

868.8

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 300 x 300 x 10 x 15 มม. 6 เมตร

564

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 300 x 300 x 10 x 15 มม. 9 เมตร

846

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 300 x 300 x 10 x 15 มม. 12 เมตร

1128

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 350 x 350 x 12 x 19 มม. 6 เมตร

822

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 350 x 350 x 12 x 19 มม. 9 เมตร

1233

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 350 x 350 x 12 x 19 มม. 12 เมตร

1644

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 400 x 400 x 13 x 21 มม. 6 เมตร

1032

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 400 x 400 x 13 x 21 มม. 9 เมตร

1548

เหล็กเอชบีม (H-Beam) 400 x 400 x 13 x 21 มม. 12 เมตร

2064