หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กไอบีม IB

ไอบีม (I-Beam)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กไอบีม (I-Beam) 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. 6 เมตร

102.6

เหล็กไอบีม (I-Beam) 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. 9 เมตร

153.9

เหล็กไอบีม (I-Beam) 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. 12 เมตร

205.2

เหล็กไอบีม (I-Beam) 200 x 100 x 7.0 x 10 มม. 6 เมตร

156

เหล็กไอบีม (I-Beam) 200 x 100 x 7.0 x 10 มม. 9 เมตร

234

เหล็กไอบีม (I-Beam) 200 x 100 x 7.0 x 10 มม. 12 เมตร

312

เหล็กไอบีม (I-Beam) 200 x 150 x 9.0 x 16 มม. 6 เมตร

302.4

เหล็กไอบีม (I-Beam) 200 x 150 x 9.0 x 16 มม. 9 เมตร

453.6

เหล็กไอบีม (I-Beam) 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. 6 เมตร

229.8

เหล็กไอบีม (I-Beam) 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. 9 เมตร

344.7

เหล็กไอบีม (I-Beam) 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. 12 เมตร

459.6

เหล็กไอบีม (I-Beam) 250 x 125 x 10 x 19 มม. 6 เมตร

333

เหล็กไอบีม (I-Beam) 250 x 125 x 10 x 19 มม. 9 เมตร

499.5

เหล็กไอบีม (I-Beam) 250 x 125 x 10 x 19 มม. 12 เมตร

666

เหล็กไอบีม (I-Beam) 300 x 150 x 10 x 18.5 มม. 6 เมตร

393

เหล็กไอบีม (I-Beam) 300 x 150 x 10 x 18.5 มม. 9 เมตร

589.5

เหล็กไอบีม (I-Beam) 300 x 150 x 10 x 18.5 มม. 12 เมตร

786

เหล็กไอบีม (I-Beam) 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. 6 เมตร

460.8

เหล็กไอบีม (I-Beam) 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. 9 เมตร

691.2

เหล็กไอบีม (I-Beam) 350 x 150 x 12 x 24 มม. 6 เมตร

351

เหล็กไอบีม (I-Beam) 350 x 150 x 12 x 24 มม. 9 เมตร

526.5

เหล็กไอบีม (I-Beam) 400 x 150 x 10 x 18 มม. 6 เมตร

432

เหล็กไอบีม (I-Beam) 400 x 150 x 10 x 18 มม. 9 เมตร

648

เหล็กไอบีม (I-Beam) 400 x 150 x 10 x 18 มม. 12 เมตร

864

เหล็กไอบีม (I-Beam) 400 x 150 x 12.5 x 25 มม. 6 เมตร

574.8

เหล็กไอบีม (I-Beam) 400 x 150 x 12.5 x 25 มม. 9 เมตร

862.2

เหล็กไอบีม (I-Beam) 450 x 175 x 11 x 20 มม. 6 เมตร

550.2

เหล็กไอบีม (I-Beam) 450 x 175 x 11 x 20 มม. 9 เมตร

825.3

เหล็กไอบีม (I-Beam) 450 x 175 x 11 x 20 มม. 12 เมตร

1100.4

เหล็กไอบีม (I-Beam) 450 x 175 x 13 x 26 มม. 6 เมตร

690

เหล็กไอบีม (I-Beam) 450 x 175 x 13 x 26 มม. 12 เมตร

1380