หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กรางรถไฟ

เหล็กรางรถไฟ (Rail Steel)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กรางรถไฟ 50.8 x 25.4 mm.

36

เหล็กรางรถไฟ 63.5 x 32.1 mm.

54

เหล็กรางรถไฟ 69.85 x 69.85 x 38.1 mm.

72

เหล็กรางรถไฟ 79.37 x 79.37 x 42.86 mm.

90

เหล็กรางรถไฟ 93.66 x 93.66 x 50.8 mm.

132