หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องแบน (Steel Rectangular Pipes)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.0 มม.

7

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.2 มม.

7.5

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 มม.

8.7

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.6 มม.

10

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.8 มม.

11

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.0 มม.

12

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.3 มม. มอก

14

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.5 มม.

15.5

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.8 มม.

17

เหล็กกล่องแบน 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3.2 มม. มอก

19

เหล็กกล่องแบน 60 x 30 x 2.3 มม. มอก

16.45

เหล็กกล่องแบน 60 x 30 x 3.2 มม. มอก

23

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.2 มม.

12

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.5 มม.

13.2

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.6 มม.

14.9

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.8 มม.

16.2

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.0 มม.

18

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.3 มม.

22

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.5 มม.

24

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.8 มม.

26

เหล็กกล่องแบน 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 3.2 มม.

30

เหล็กกล่องแบน 75 x 45 x 2.3 มม. มอก

22.9

เหล็กกล่องแบน 75 x 45 x 3.2 มม. มอก.

32

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.2 มม.

15.8

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.5 มม.

18.8

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.6 มม.

20

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.8 มม.

22

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.0 มม.

26

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 มม. มอก

28

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.5 มม.

32.5

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.8 มม.

34

เหล็กกล่องแบน 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3.2 มม. มอก

39

เหล็กกล่องแบน 5 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 มม.

34

เหล็กกล่องแบน 5 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

48

เหล็กกล่องแบน 5 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.3 มม. มอก

38

เหล็กกล่องแบน 5 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.2 มม.

54

เหล็กกล่องแบน 5 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.5 มม.

76

เหล็กกล่องแบน 5 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.0 มม.

96.5

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.0 มม.

35

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 มม.

40

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.5 มม.

46

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.8 มม.

49

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

54

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4.0 มม.

66.26

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4.5 มม.

73.7

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5.0 มม.

81

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.0 มม.

96.69

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.2 มม.

61

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.5 มม.

82.8

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.0 มม.

105

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.2 มม. มอก

67.2

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 4 นิ้ว x 4.5 มม. มอก

95

เหล็กกล่องแบน 6 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.0 มม.

124

เหล็กกล่องแบน 8 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.2 มม. มอก

82

เหล็กกล่องแบน 8 นิ้ว x 4 นิ้ว x 4.5 มม.

113

เหล็กกล่องแบน 8 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.0 มม.

150