เหล็กกล่องเหลี่ยม

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่: เหล็กกล่องเหลี่ยม

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Steel Square Pipes)

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.2 มม.

4

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.5 มม.

4.5

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.6 มม.

5

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.8 มม.

5.4

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 2.0 มม.

6.2

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1 มม.

4

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.2 มม.

4.5

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 มม.

5.26

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.6 มม.

5.9

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.8 มม.

6.5

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.0 มม.

8

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

9

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.0 มม.

5.53

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.2 มม.

6.8

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.5 มม.

7.6

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.6 มม.

8.5

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.8 มม.

9.7

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.0 มม.

10.8

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.3 มม.

11.7

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.5 มม.

14

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.8 มม.

13.32

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 3.2 มม.

16

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.0 มม.

6.49

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.2 มม.

7.7

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.5 มม.

9

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.6 มม.

10.5

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.8 มม.

10.9

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.0 มม.

12

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.3 มม.

14

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.5 มม.

14.6

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.8 มม.

17.5

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 3.2 มม.

19.5

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.2 มม.

10.3

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.5 มม.

12

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.6 มม.

13.19

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.8 มม.

14.4

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.0 มม.

16.1

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 มม. มอก. (JIS)

18.5

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.5 มม.

21.5

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.8 มม.

23

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

25

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4.0 มม.

34.3

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4.5 มม.

36

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.5 มม.

18.5

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.6 มม.

20.84

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 มม.

25.2

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

28

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.5 มม.

33

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.8 มม.

36

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

40

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.0 มม. มอก.

49

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.5 มม.

54

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.0 มม.

71

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.0 มม.

35

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

39

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.5 มม.

44

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.8 มม.

49

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

54