เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Steel Square Pipes)

ท่อเหลี่ยม / เหล็กกล่อง / เหล็กกล่องเหลี่ยม เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม สามารถเรียกได้หลากหลาย เช่น เหล็กแป๊ป แป๊ปโปร่ง กล่อง หรือเหล็กหลอดเหลี่ยม โดยเหล็กกล่องถือเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold formed structural steel) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยม มีมุมฉากที่เรียบคม ไม่มน ได้มุมฉาก 90 องศา ผิวเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวเท่ากันทุกเส้น  รับรองมาตรฐานมอก. 107-2561

เหล็กกล่องเหลี่ยม เหมาะกับการใช้งานแบบไหน?

  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต
  • เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น งานแปหลังคา งานเสา นั่งร้าน เป็นต้น มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน ทำให้งานก่อสร้างเสร็จได้รวดเร็วกว่างานคอนกรีต และทำให้ได้โครงสร้างที่มีช่วงกว้างกว่า และมีน้ำหนักเบากว่า

 

ตารางขนาดและน้ำหนัก เหล็กกล่องเหลี่ยม

ชื่อสินค้า

น้ำหนัก (กก.) / หน่วย

ดำเนินการ

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.2 มม.

4

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.5 มม.

4.5

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.6 มม.

5

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1.8 มม.

5.4

เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 2.0 มม.

6.2

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1 มม.

4

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.2 มม.

4.5

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 มม.

5.26

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.6 มม.

5.9

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.8 มม.

6.5

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.0 มม.

8

เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

9

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.0 มม.

5.53

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.2 มม.

6.8

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.5 มม.

7.6

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.6 มม.

8.5

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 1.8 มม.

9.7

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.0 มม.

10.8

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.3 มม.

11.7

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.5 มม.

14

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 2.8 มม.

13.32

เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 3.2 มม.

16

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.0 มม.

6.49

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.2 มม.

7.7

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.5 มม.

9

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.6 มม.

10.5

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 1.8 มม.

10.9

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.0 มม.

12

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

14

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.5 มม.

14.6

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 2.8 มม.

17.5

เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

19.5

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.2 มม.

10.3

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.5 มม.

12

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.6 มม.

13.19

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.8 มม.

14.4

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.0 มม.

16.1

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 มม. มอก. (JIS)

18.5

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.5 มม.

21.5

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.8 มม.

23

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

25

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4.0 มม.

34.3

เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4.5 มม.

36

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.5 มม.

18.5

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.6 มม.

20.84

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 มม.

25.2

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

28

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.5 มม.

33

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.8 มม.

36

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

40

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.0 มม. มอก.

49

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.5 มม.

54

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.0 มม.

71

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.0 มม.

35

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.3 มม. มอก.

39

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.5 มม.

44

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.8 มม.

49

เหล็กกล่อง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.2 มม. มอก.

54

การพิจารณาเลือกเหล็กกล่องเหลี่ยม

  1. ต้องได้ชั้นคุณภาพ SS400 มีมาตรฐาน มอก.107-2561 และมีเอกสารใบเซอร์รับรอง
  2. ขนาดหน้ากว้าง ความหนา และน้ำหนัก ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก
  3. ผิวเรียบ ได้มุมฉาก 90 องศา มีความยาวมตรฐาน 6 เมตร

เหล็กกล่องเหลี่ยมคุณภาพดีจาก SB Steel

เหล็กกล่องเหลี่ยมทุกเส้นที่มาจาก SB Steel มีมาตรฐาน มอก.107-2561  มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการจัดเก็บที่ดีทำให้ผิวเหล็กยังมีความสวย และมีการตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าเสมอ

วิธีการสั่งซื้อ

  1. เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มลงตะกร้า
  2. ไปที่หน้าตะกร้าสินค้า ตรวจสอบจำนวนที่ต้องการ โดยหากต้องการเปลี่ยนจำนวนจะต้องกดปุ่ม ยืนยันการแก้ไขจำนวนทุกครั้ง
  3. กรอกฟอร์มข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา
  4. ทางทีมจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูล Add line